Hans van Gemmert is Roze 50-plus ambassadeur in regio Utrecht en coördinator bij COC Midden-Nederland van de 50+ doelgroep. Als vaste gespreks­partner van Gay-Living steunt hij ons initiatief en denkt mee over de invulling van het concept Gay-Living.

Roze 50-plus ambassadeur over Gay Living

In 2017 bezocht Gay Living een bijeenkomst van 50-plus COC Midden-Nederland. Hans weet dat nog goed: “Jan en Jelle kwamen een presentatie geven over Gay Living, daartoe vertelden zij over de missie, visie en de plannen. Als coördinator van 50+ COC Midden-Nederland en Roze 50-plus was ik direct enthousiast over hun ideeën. Bovenal als iemand die weet hoe belangrijk het is om een goede en veilige woonsituatie te hebben.” Hij zegt dat nadrukkelijk, aangezien hij vroeger met zijn partner in Terwijde Leidsche Rijn woonde. Dat was voor hen verre van veilig.

Ambassadeur Roze 50-plus

Hans van Gemmert

Enthousiast en middenin het leven

Hans vervolgt: “In het afgelopen jaar heb ik vaker meegedacht over het concept Gay-Living. Daarnaast hebben we rondleidingen gedaan en locaties bezocht. Nadat ik kennis maakte met de mensen die professioneel de plannen gaan uitwerken, word ik alleen maar enthousiaster. ‘Roze’ ouder worden, middenin het leven, in een mooie omgeving. Niet alleen met zorg, als die nodig blijkt te zijn, maar ook met zingeving.” Zo denkt Gay-Living er ook over. Onze samenwerking zetten we door in dit nieuwe jaar. Samen bouwen aan samen wonen.

50-plus COC Midden-Nederland doet mee

Wil je er meer over weten? Wil je meedoen, meedenken of meepraten? Neem dan contact op met Gay- Living of met Hans via COC Midden-Nederland of Roze 50-plus. Hans sluit af: “Spreek mij aan en ik maak je ook enthousiast om op een andere dan de traditionele manier ouder te worden.” In onze ogen is dat wonen, waarbij je jezelf kunt zijn en blijven. Met mensen die er precies zo over denken.

Meer weten over Hans en zijn rol als coördinator bij COC Midden-Nederland?

Gay Living

Door Gay Living

Gay Living draagt substantieel bij aan het behoud van een actief leven, levensgeluk en de emancipatie van LHBT’ers in onze samenleving.