Hoe staat het met locaties voor Gay Living? Dat is een terechte vraag, waar we graag antwoord op geven. Achter de schermen gebeurt veel, bijvoorbeeld in Utrecht en Rotterdam. Samen met de gemeente en onze ambassadeurs van Roze 50-plus en Stichting Humanitas.

Op zoek naar locaties voor Gay Living

Het vinden van geschikte locaties voor Gay Living gaat niet vanzelf. Allereerst werken we samen met de lokale LHBT-gemeenschap en  belangenorganisaties, opdat we jullie wensen goed in beeld hebben. Maar er is meer voor nodig, zoals een effectief netwerk, dat steeds verder groeit. Dat netwerk bestaat uit mensen en partijen die in ons concept geloven, omdat zij het belang ervan inzien. Partijen zoals de gemeente en woningcorporaties, maar ook architecten, makelaars en natuurlijk jullie zelf met tips over buurt en stad.

Wat gebeurt er achter de schermen?

Onze nieuwsbrief houdt jullie elke maand op de hoogte van onze vorderingen. In het bijzonder over onze activiteiten in het land, het contact met de achterban en het uitbouwen van ons netwerk. Anderzijds berichten we minder over hoe het staat met geschikte locaties. Echter, in deze markt zijn veel partijen actief, die net zoals wij, zoeken naar locaties om hun ideeën te realiseren. Zodoende is het niet vanzelfsprekend dat we een geschikt pand ook echt voor Gay Living kunnen verwerven. Achter de schermen zetten we ons volledig in voor de realisatie van het eerste Gay Living huis. Daartoe werken in de aanloopfase in stilte, totdat vaststaat dat we de volgende stap kunnen zetten.

Locaties in Rotterdam en Utrecht

Zowel voor Rotterdam als Utrecht hebben we locaties in beeld, die geschikt zijn voor Gay Living. Als we over deze actuele locaties uitsluitsel hebben, laten we dat weten. Ter illustratie maken we graag inzichtelijk waar we als Gay Living de afgelopen tijd aan hebben gewerkt. Mooie locaties in Utrecht en Rotterdam, die ons uiteindelijk niet zijn toegevallen. In Utrecht was dat een locatie aan de Cohenlaan, waar vroeger een school heeft gestaan. In Rotterdam bekeken we een combinatie van gebouwen. Onder andere het voormalige pand van RTV Rijnmond rondom het Westerpaviljoen. Recentelijk bekeken we ook een voormalig kantoor­gebouw aan de Sint-Jobsweg in Rotterdam.

Monumentaal gebouw in het Lloydkwartier

Dit monument ligt aan het begin van het Lloydkwartier. Het havengebied dat rond 1900 is aangelegd door de Sint-Jobshaven, Schiehaven en Parkhaven uit te graven. De Sint-Jobshaven werd aangelegd voor de overslag van stukgoed. Later is het voormalige havengebied getransformeerd, waardoor een eigentijds woon- en werkgebied is ontstaan. Gay Living zag hier brood in en ook de achterban was enthousiast. De architect maakte een voorlopig telmodel, die in schets bovenaan is terug te zien.

Gay Living

Door Gay Living

Gay Living draagt substantieel bij aan het behoud van een actief leven, levensgeluk en de emancipatie van LHBT’ers in onze samenleving.