Michiel Wassenaar is zorgprofessional en vaste gesprekspartner van Gay Living. Hij steunt ons initiatief en denkt vanaf het eerste uur met ons mee. Naar aanleiding van een artikel in FAME Magazine vertelt hij over zijn bijdrage aan nieuwe woonconcepten in de ouderenzorg.

Het belang van nieuwe woonconcepten

Michiel Wassenaar werkt bij Omring en is locatiemanager voor drie locaties in Medemblik, waaronder Sint Martinus. Omring formuleerde samen met FAME een visietraject onder het motto “Van Verblijf naar Wonen”. Daartoe zijn nieuwe woonconcepten nodig. Zodoende ontwikkelt Omring zeven nieuwe woonprojecten in haar werkgebied voor mensen met een zorgvraag. ‘Dat vraagt om een andere manier van werken’, aldus Michiel. Hij doelt daarmee op het regime in oude verpleeghuizen, waarbij de cliënt traditioneel wordt benaderd. Als groep bij elkaar en vanuit die gedachte wordt de zorg geleverd die iedereen nodig heeft. ‘In de nieuwe visie draaien we dat om en vragen aan de klant wat zij belangrijk vinden. Anders gezegd: hoe kunnen we samen regelen wat de klant nodig heeft?’

Helemaal thuis in Sint-Maritnus Medemblik

Zelfstandig en individueel

De nieuwe koers van Omring stuurt op de zelfstandigheid van mensen met oog voor de persoonlijke behoefte. Vierkante meters zijn in die situatie terug te vinden in het eigen appartement en niet alleen in een recreatiezaal. Bewoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben van medewerkers uit een vast team. Binnen die individuele aanpak krijgen bewoners ook eigen keus hoe zij binnen de Wlz hun indicatie willen verzilveren. Dat kan met een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP), maar ook met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Die keuzevrijheid is belangrijk, want uit marktonderzoek blijkt dat voor zo’n 40% van de mensen met een CIZ-indicatie het Volledig Pakket Thuis financieel aantrekkelijker is.

Aansluiting bij woonconcept Gay Living

Michiel ziet zonder meer het belang van het woonconcept van Gay Living. Om te kunnen wonen met gelijkgestemden vervult een behoefte. In de eerste plaats door het aanbieden van Roze Zorg aan bewoners van Gay Living. De keuzevrijheid in het zorgpakket op basis van een CIZ-indicatie valt hier mooi mee samen. Op de tweede plaats de duidelijke visie van Gay Living voor het leggen van contact met buurtbewoners en mensen uit de wijk. Het open karakter van de woonprojecten van Gay Living draagt hieraan bij. Samenwerken en delen van faciliteiten, zoals horeca met buurtfunctie, is iets dat Michiel ook als ideaal ziet voor zijn projecten. “Faciliteiten die in de buurt aanwezig zijn, kunnen we delen. Hierdoor kunnen ook aanvullende contacten ontstaan met bewoners. Daarnaast maken we gebruik van wat de buurt te bieden heeft en gaan efficiënt om met de samenhangende kosten.”

Lees hier het artikel met Michiel Wassenaar in FAME Magazine.

Gay Living

Door Gay Living

Gay Living draagt substantieel bij aan het behoud van een actief leven, levensgeluk en de emancipatie van LHBT’ers in onze samenleving.