De visie op duurzaamheid van Gay Living is duidelijk als het gaat om energieverbruik, gezondheid en de circulaire economie. De realisatie van een klimaatneutrale samenleving lukt alleen als we proactief samenwerken op alle gebieden waar energie wordt verbruikt.

Duurzaamheid in wonen

Van fossiele energie wordt 20% gebruikt om te wonen. Dat zorgt voor een flink deel van de uitstoot van CO2, dus dat draagt indirect bij aan klimaatverandering. Met de bouw van (zeer) energiezuinige woningen zal die invloed veel kleiner zijn en daar zetten we bij realisatie van onze projecten vol op in. Bijgevolg zijn onze projecten bedoeld om veilig, sociaal en duurzaam te wonen, zodoende stellen we hoge eisen aan duur­zaam­heid en bijpas­sen­de maatregelen. Ook spelen we in op de overgang naar een circulaire economie. Hierbij krijgt het delen van voorzieningen op slimme wijze vorm.

Verantwoordelijk voor toekomstige generaties

De huidige generatie mag de levensbehoeften van toe­komstige generaties niet in gevaar brengen. Gay Living neemt die verantwoording graag op zich en werkt daarom samen met de buurt, bewo­ners en gemeenten om dit te kunnen realiseren. Daarbij maakt de doelgroep de cirkel rond, want de ‘oudere’ LHBT’er kiest met Gay Living voor een energiebewust leven. Al met al is dat anders dan vroeger. Op de eerste plaats zuinig omgaan met energie en grondstoffen, maar ook bijdragen aan een veilige en duur­zame toekomst voor nieuwe generaties.

Verantwoordelijk voor de wereld

Zelfvoorzienend en energieleverend

Huizen van Gay Living worden zelfvoorzienend waar dat kan en zijn niet aangesloten op aardgas. Voor warmte en elektriciteit wil Gay Living  duurzame energie door het huis zelf laten opwekken. Om die vervolgens op te slaan met zonnecellen. We houden de energiebehoefte laag door rekening te houden met de juiste manier van verwarming, koeling en ventilatie door warmteterugwinning. Toewerken naar een huis dat ‘energieleverend’ is, bijvoorbeeld om de elektrische stadsauto’s op te laden die beschikbaar zijn voor onze bewoners en mensen uit de buurt. Door deze auto’s samen te gebruiken, dringen we het eigen autobezit terug en maken de stad groener. Een initiatief met leenfietsen draagt daar extra aan bij.

Bewoners als uitgangspunt

Bewoners staan centraal. Gay Living wil tevreden bewoners en let daarom extreem goed op wooncomfort, gezondheid, kwaliteit en betaalbaarheid. De uitdaging is om technische hoogstandjes zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met wensen van bewoners. Woonplezier en wooncomfort verhogen en tegelijk de energierekening te verlagen. Duurzaamheid van het een project hangt dus niet alleen af van de bouwkwaliteit, maar ook van de communicatie met bewoners. Gay Living neemt bewoners mee in de te maken keuzes en informeert hen stap voor stap over de werking van systemen. Deze communicatie krijgt in verhouding steeds meer invloed op de energieprestatie van nieuwbouwcomplexen.

Interesse gewekt? Lees meer over duurzame ontwikkelingen.

Gay Living

Door Gay Living

Gay Living draagt substantieel bij aan het behoud van een actief leven, levensgeluk en de emancipatie van LHBT’ers in onze samenleving.