Privacy statement

Gay-Living respecteert jouw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Met dit privacy statement willen wij je duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij informatie aan je verstrekken.

Waarom vragen wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die op deze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen, gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de website, het toezenden van onze nieuwsbrief en andere informatie. Deze gegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. Algemene gegevens uit onze database kunnen ter beschikking worden gesteld aan derden, indien dit dient om de doelstelling van Gay Living te bevorderen. Die gegevens zijn nooit tot een persoon te herleiden.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Stichting Gay-Living handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien je de cookies accepteert, blijven zij gedurende één tot vijf jaar op uw computer staan, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Stichting Gay-Living behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Stichting Gay-Living waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.

Vragen over privacy

Voor verdere vragen over de wijze waarop Stichting Gay-Living omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacy manager via info@gay-living.nl.